Gratis intake?
088 1661 502 contact@zorgeloosch.nl Contactformulier Zoek locaties
menu
menu

5 kenmerken van een goede hypotheek

21 oktober 2015

Financiële producten zijn vaak gecompliceerd. Zelf een hypotheek afsluiten is vrijwel alleen mogelijk als je zelf hypotheekadviseur bent. Wist je dat maar liefst 63% van de mensen die een hypotheek afsluit, het lastig vindt om te beoordelen of de voorwaarden van een financieel product in orde zijn? Uit onderzoek van de Consumentenbond is gebleken dat 38% van de consumenten, blindelings vertrouwt op de tussenpersoon. Om deze redenen schakelen de meeste n voor hun hypotheek een hypotheekadviseur in.

Wat is er in het verleden mis gegaan bij het verstrekken van hypotheken?

Iedereen kent de verhalen van de woekerpolisaffaire. Sommige financieel adviseurs hebben zich schaamteloos verrijkt, ten koste van hun klanten. Oorzaak was het werken op provisiebasis, waarbij veel mis ging. Om deze reden is het werken op provisiebasis sinds 1 januari 2013 niet langer toegestaan.

Sindsdien is de hypotheekbranche veel transparanter en dat is een goede ontwikkeling. Toch is het nog steeds belangrijk vooraf goed onderzoek te doen naar de hypotheekadviseur die je wilt inschakelen.

Hoe kenmerkt zich een goede hypotheek? Naar een goed advies in 5 stappen

Kenmerk 1 – voorbereiding op het hypotheekgesprek
Zorg ervoor dat je vóór de afspraak hebt uitgezocht of de tussenpersoon niet bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) op de waarschuwingslijst staat.
Bij het register van de AFM kan daarnaast worden bekeken of de tussenpersoon over de juiste vergunningen beschikt voor de dienstverlening die hij aanbiedt.
Je kunt ook controleren of de hypotheekadviseur over de juiste papieren en kennis beschikt. Onder andere de volgende keurmerken zijn belangrijk:

Kenmerk 2 – tijdens het eerste hypotheekgesprek
Financieel advies van een specialist kost vaak rond de €3.000,-. Let op dat de adviseur duidelijk is over de werkwijze, de kosten en wat je precies van de specialist kunt verwachten.
Let ook op of de adviseur duidelijke vragen stelt om een beeld te krijgen van je financiële situatie en de wensen die je hebt met betrekking tot de hypotheek.
De adviseur zal een dienstverleningsdocument en dienstenwijzer opstellen en overhandigen. In deze documenten staat weergegeven welke werkzaamheden door de adviseur verricht zullen worden, welke kosten hiermee gemoeid zijn en hoe de betaling zal plaatsvinden. Daarnaast staat in dienstenwijzer met welke partijen de adviseur zaken doet.

Kenmerk 3 – Na het eerste hypotheekgesprek
De adviseur zal een duidelijk beeld schetsen van de maximale (netto) maandlasten die je kunt en wilt dragen. Bepaal daarnaast in hoeverre de hypotheekadviseur onafhankelijk is. Hiervoor kan je onder andere kijken naar het aantal partijen waarmee hij zaken doet en hoe deze relaties er precies uitzien.
De maximale maandlasten worden op basis van de volgende aspecten bepaald:

Op basis van bovenstaande punten kun je, in overleg met de hypotheekadviseur, bepalen welk bedrag je wilt lenen.

Kenmerk 4 – het uiteindelijke hypotheekadvies
Achteraf is het de taak van de hypotheekadviseur om te controleren of het advies goed begrepen is. De hypotheek zal daarom soms doorvragen over verschillende onderwerpen. Indien nodig geeft hij extra uitleg over de hypotheek en de hiermee gemoeide afspraken.
In de offerte zullen de exacte advieskosten vermeld staan. Daarnaast worden in de offerte ook de bruto en netto maandlasten, gedurende de termijn dat de hypotheek loopt, weergegeven. Er wordt ook inzichtelijk gemaakt  welk bedrag na ieder jaar is afgelost en welk bedrag nog moet worden afgelost.

Kenmerk 5 – de nazorg
Een goede hypotheekadviseur zal ook na het afsluiten van de hypotheek nog regelmatig contact met je opnemen. Bijvoorbeeld wanneer er wijzigingen plaatsvinden die belangrijk zijn voor jouw hypotheek, zoals veranderingen in de belastingwet. Daarnaast zal de hypotheekadviseur de vermogensopbouw in de gaten houden en controleren of de financiële doelstellingen worden behaald.